måndag 13 augusti 2007

BYuT


När jag var i Donetsk för en månad sedan stod ett ensamt tält på Lenin-torget. Där satt två glada damer från BYuT (Block Yulia Tymoshenko).

Men den Centrala Valkommissionen beslutade i fredags att avslå BYuTs registrering inför parlamentsvalet. Det saknades en röst för att registreringen skulle godkännas (sju ledamöter röstade för, behövdes 8 positiva röster). Man kan fråga sig vad det finns för legal grund för detta beslut. Det verkar handla om formaliteter som felskrivna adresser till kandidaterna i blockets lista.

Känner jag ukrainarna rätt så kan det här bara vara till fördel för BYuT. Ukrainarna är bra på att känna sympati, de som stöttade Yulia under orangea revolutionen, men sen blev besvikna och därför inte gav fullt stöd i parlamentsvalet kanske vaknar till nu. För även om det saknas förtroende för politiska partier, så tycks man ändå vilja välja de "minst dåliga", så att säga. Och blir man lite orättvist behandlad som BYuT nu (troligtvis) har blivit, så kan man få turen att ingå i denna kategori.

Säkerligen kommer BYuT slutligen (efter lite korrigeringar av adresser och dylikt i blockets lista med kandidater) att få ställa upp i valet.

Inga kommentarer: