måndag 27 augusti 2007

Bistånd Ukraina

Idag presenterar Gunilla Carlsson den nya biståndspolitiken, som bland annat innebär fokusering på färre länder än tidigare. Både Ukraina och Vitryssland är med bland de prioriterade länderna, men troligtvis med något olika fokus. Vitryssland tillhör de länder "där biståndet bedrivs under andra former än regelrätt stat-till-stat-samarbete. Här är enskilda organisationer och demokratiska krafter i det civila samhället viktiga mottagare av vårt stöd." Detta är rimligt eftersom Sverige inte gärna ger direkt stöd till den diktator.

Men hur stödet till Ukraina mer precist kommer att utformas är fortfarande oklart, på fredag väntas en mer precis presentation av det framtida samarbetet. Ukraina ingår i den kategori av bistånd som syftar till fördjupat reformsamarbete i Östeuropa. Frågan jag ställer mig är om stödet till enskila organisationer kommer att vara en prioriterad fråga, eller om man hellre helt prioriterar rent stat-till-stat-samarbete.

Efter att ha varit i Ukraina i tre månader och studerat just de enskilda organisationernas situation ser jag tendenser av att stora betydelsefulla givare lämnar denna sektor. Amerikanska USAID avsluta till exempel sitt program till civila samhället nästa år, men samtidigt har jag hört rykten om att tyska och nederländska stiftelser kommer att investera i stöd till organisationer i östra Ukraina.

Enskilda organisationer försöker att hitta alternativa finansieringsmöjligheter, utöver stöd från internationella givare, varav en viktig sådan är samarbetet med företag. Än så länge ger inte den Ukrainska staten mycket stöd till enskilda organisationer, och när det finns stöd tycks ansökningsprocedurerna otydliga och orättvisa.

På sikt borde Ukraina såklart bli oberoende från internationellt stöd, men så länge de interna strukturerna för stöd till enskilda organisationer inte fungerar, och samarbete med företag är under utveckling, är det rimligt att Sverige fortsätter med ett rejält stöd till Ukrainska enskilda organisationer.

Det ska bli intressant att se om så också blir fallet när prioriteringarna presenteras i slutet av veckan.

Inga kommentarer: