onsdag 26 september 2007

Risk för valfusk?

De partier som inte är på presidentens sida framhåller nu att det finns risk för valfusk och att det redan äger rum felaktigt utnyttjande av administrativa resurser. Premiärministerns kritik av presidentens involvering i valkampanjen (se nedan) är ett exempel på detta. Man menar att presidentadministrationens resurser används till att stödja ett speciellt parti.

President Jusjtjenko svarar med att säga att det inte är han, utan snarare regeringen och premiärministern, som planerar valfusk. Och han poängterar att regeringen har personligt ansvar att se till att det blir ett demokratiskt val.

Det framförs även andra klagomål, bland annat från Kommunisterna, som hävdar att det finns en risk för ren manipulering av valresultaten. Detta kommer de säkert framhålla om de förlorar sin plats i parlamentet. Igår rapporterade UNIAN att Kommunisterna planerar demonstrationer efter valet, men att detta beror på valresultatet (läs: om de kommer in i parlamentet eller inte).

Ukrainas valsystem är inte felfritt och systemet öppnar fortfarande för illvilliga politiker och tjänstemän att manipulera resultaten (er om detta i mitt nästa inlägg).

Men jag är ändå av övertygelsen att president Jusjtjenko själv inte skulle initiera valfusk. Det förtroende han har från folket bygger ändå på tron att han vill förändra det "skurkaktiga" politiska systemet till ett ärligt och transparent sådant. Men systemet är ju större än en person. Så om man lyckas förhindra valfusk eller inte har nog att göra med hur väl man lyckas täcka igen de ihåligheter som finns.

Inga kommentarer: