fredag 7 september 2007

Kommunikation mellan stat och civilsamhälle i Ukraina

Efter tre dagar i Sverige hamnar jag på ett seminarium om Ukraina organiserat av medie- och konsultföretaget Global Reporting. Natalia Dniprenko, som är informationschef på det ukrainska regeringskansliet, gästade Sverige. Inom ramen för projektet Ukraine Public Dialogue håller man att bygga upp ett kommunikationscenter, genom vilket regeringskansliet ska kunna hitta nya sätt att nå ut till medborgarna - via media och civila samhället.

Natalia talade om det politiska läget, och menade att det inte förändrar hennes arbete särskilt mycket, man får vänja sig vid konstant turbulent politisk situation. "Vi Ukrainare är lika snurriga som italienare, det är bara att vänja sig vid", menar Natalia.

Det diskuterades skillnader mellan Sverige och Ukraina. I Sverige saknas, förutom grundlagen, egentliga regleringar av relationen mellan stat, media och civila samhället. I Ukraina försöker man bygga upp ett system med lagar som reglerar samarbetet, eftersom det inte finns traditioner att luta sig tillbaks på. Man drar nu lärdom av Estland, och funderar kring möjligheten att sätta upp liknande strukturen för samarbetet.

I Sverige förstår vi oftast inte själva vad vi har, och hur samhällsrelationer är strukturerade. Vi litar på att det fungerar. Och förtroende ger fortsatt förtroende. I Ukraina är snarare regeln omvänd: misstro ger misstro. På så sätt försvåras samarbete mellan olika sektorer och grupper i samhället. Men trenden lär gå att vända. Bara någon börjar. Och förbättrade kommunikation kan vara första steget.

1 kommentar:

Halyna Mikhalyk Karlsson sa...

Eller snarare misstro kan ge förtroende eller fördjupa misstron. Så skulle jag tolka situationen med ukrainska/i Ukraina atityder.
Hälsningar,
Halyna Mikhalyk Karlsson
EUROLANG
www.eurolang.se